Action for the Reinforcement of the Transitional Waters' Environmental Integrity

Sverige. Öresund

Fototävling

”Marin miljö och utveckling på Öresund”

11 september – 15 december 2011 

Fokusområde för fototävlingen är Öresund, dess marina miljö och utvecklingen i och intill Öresunds vattenområde.

Öresund är ett unikt vattenområde där modern utveckling och bevarande av marin miljö utvecklats parallellt. Öresund är också en av de få länkar mellan Nordsjön och Östersjön där syrerikt saltvatten från Kattegatt kan strömma in i Östersjön vilket gör området till ett särskilt viktigt område för hela Östersjön. Båttraffiken i Öresund är intensiv och i genomsnitt passerar 150 båtar igenom sundet varje dygn. På ett år uppgår detta till mer än 50.000 fartyg. Tack vare ett avtal mellan svenska och danska staten råder det också trålförbud i Öresund. Som ett resultat av detta är populationerna av torsk betydligt större i Öresund än i det intilliggande Kattegat där det är tillåtet att tråla.

Fototävlingens tema är ”Marin miljö och utveckling på Öresund” och både amatörfotografer och unga är välkommna att delta i tävlingen. (personer under 18 bör ha föräldrars samtycke innan de skickar in sina bidrag). Tävlingen startade den 11 September i samband med firandet av Havets dag på SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö och kommer att pågå fram till Januari 2012. Observera dock att sista dag för att skicka in dina bilder till tävlingen är 15 December 2011.

Tävlingen kommer att ha en jury bestående av anställda vid World Maritime University och SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö. Efter den 15 december kommer juryn att gå igenom alla inkommna bilder och utse en vinnare. Om din bild är en av dessa kommer du att aviseras via email. Vinnande bidrag, dvs de som hamnar på plats 1-3, kommer att erhålla pris och deras bilder kommer att sättas upp på World Maritime University och SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö. En prisceremoni kommer att äga rum i januari då priser till de tre bästa bidragen delas ut.

Hur gör jag för att delta?

Inom temat ”Marin miljö och utveckling på Öresund” tar du bilder på Öresund och dess kustområde och laddar upp  på tävlingens hemsida; database. Vänligen notera att alla bilder måste märkas med namn eller kort beskrivning samt vara i JPG format. Har du inte möjlighet att ladda upp bilderna på tävlingens hemsida går det också bra att skicka in dem via email till Henrik Nilsson på World Maritime Univeristy på hn@wmu.se

Sista datum att skicka in dina bilder är 15 December 2011

Fototävlingen är del av det internationella EU projektet ARTWEI som syftar till att förbättra miljövården i Öresund samt tre andra vattenområden i Östersjön nämligen Vistula lagun (Polen/Ryssland), Curonian lagun (Litauen/Ryssland) och Odra lagun (Tyskland/Polen).

ARTWEI är en förkortning av Action for the reinforcement of the transitional water’s environmental integrety.

Tävlingsregler